Tiskové prohlášení k informacím o údajných změnách ve vysílání Frekvence 1

12. 10. 2017

Frekvence 1 by ráda uvedla na pravou míru informace k údajné dohodě o ukončení spolupráce dua Těžkej Pokondr s tímto rádiem. Frekvence 1 se s pány, Milošem Pokorným a Romanem Ondráčkem, domluvila na postupu, jak by mohlo k ukončení spolupráce dojít. Nicméně zatím dohoda stále není právně uzavřena, jakmile k tomuto aktu dojde, vydá stanice oficiální tiskové prohlášení.


Kontakt pro média

press@activegroup.cz