Martina Říhová přichází do multimediální skupiny Lagardere Active ČR

7. 11. 2017

Novou výkonnou ředitelkou multimediální skupiny Lagardere Active ČR se od 6. listopadu stala Martina Říhová. Do její kompetence bude spadat řízení aktiv napříč úseky společnosti. Bude se například podílet na klíčových rozhodnutích týkajících se obchodních, marketingových a výrobních aktivit společnosti. Ve své pozici bude úzce spolupracovat s presidentem společnosti, Michelem Fleischmannem.

Martina Říhová se pohybuje v mediální oblasti více než 20 let. Zkušenosti například získala jako mediální ředitelka v agentuře Leo Burnett Advertising, jako ředitelka mediální agentury MediaVest, později Starcom MediaVest Group. Do Lagardere Active ČR přichází Martina Říhová ze skupiny Publicis One, kde pracovala od srpna 2016 na pozici Chief integration officer. V multimediální skupině Lagardere bude zastávat pozici výkonné ředitelky. Její hlavní odpovědností bude zejména řízení firmy napříč všemi úseky společnosti a nastavování procesů, tak aby reflektovaly změny, které multimediální dům nastartoval zhruba před dvěma lety.

„Lagardere Active ČR je uznávanou multimediální skupinou, která určuje budoucí trendy v oboru, a proto musí pružně reagovat na proměny celého mediálního trhu. Naše společnost proto neustále prochází dynamickými změnami v programu stanic, v marketingové i obchodní strategii, a hlavně se zaměřujeme ještě více na tvorbu digitálního obsahu. Tohle všechno se sebou ale nese i povinnosti směrem dovnitř firmy a je nutné, aby někdo všechny tyto proměny ve firmě řídil a koordinoval. Jsem proto rád, že nám s tímto přichází pomoct zkušená mediální profesionálka, které změnový management a nastavování procesů není cizí. Přeji Martině Říhové mnoho úspěchů, energie a radosti z práce a těším se na její první nápady a postřehy,“ říká Michel Fleischmann, prezident mediální skupiny Lagardere Active CR.

 „Po více než dvaceti letech v agenturním světě mám nyní možnost nakouknout do prostředí samotného média a velmi se na tuto výzvu těším. Již několik let sleduji unikátní příběh, který za sebou značky jako Evropa 2 a Frekvence 1 nechávají a jsem opravdu moc ráda, že nyní mohu být součástí tohoto příběhu. Na druhou stranu ale pevně věřím, že moje dosavadní zkušenosti budou pro Lagardere také přínosem, protože někdy pohled zvenčí může být pro zaběhlé standardy zajímavým insightem,“ vysvětluje nová výkonná ředitelka Lagardere Active ČR, Martina Říhová.

 


Kontakt pro média

press@activegroup.cz